Pernacchia

Name

Pernacchia

Size

48 x 60 inches

Media

Oil On Canvas

Date

2013